Víra, Naděja, a Láska – Faith, Hope, and Charity

Here are two poems from Josef Al. Svoboda’s 1893 book:  Svoboda, Josef Al, Víra, Naděja, a Láska. Modlitební kniha pro vzdělané dívky katolické. [Faith, Hope, and Charity. Prayer Book for the Education of Catholic Girls.] (Královske Vinohrady: A. J. Cellerina a syna, 1893).  Věnování. Zde svatá >víra<! Jež jste obtíženi, a jimž tak těžko v klamech světa Read more about Víra, Naděja, a Láska – Faith, Hope, and Charity[…]